Relaxerende oog oefeningen

Brain waves

Relaxerende oogoefeningen of visual mindfulness zijn een oefenprogramma voor een beter en ontspannen zicht. Het is een enig programma opgebouwd met tal van oogoefeningen die voor twee belangrijke dingen voor u zorgt:

  • Het geeft je ogen oefeningen die zeer effectief zijn
  • Het neemt je mee voorbij die oog oefeningen, zodat je kan genezen van de onderliggende oorzaken van uw problemen met het gezichtsvermogen.

Hoe kan visuele mindfulness het kijkgedrag veranderen?

De grootste bron van informatie krijgen we via de ogen. We beschikken over 5 zintuigen en uit deze 5 zintuigen is het visuele zintuig onze grootste bron van informatie. Het licht dat wij ontvangen via onze ogen is niet enkel bedoeld om te zien, maar heeft ook heel wat invloed op ons zenuwstelsel en hormonaal stelsel. Het licht is dus veel meer dan een visueel gegeven. Meer info vind je bij Stefaan Werbrouck.

Wat wordt geoefend?

Eye Teaming of binoculariteit: wanneer wij door onze omgeving uit evenwicht worden gebracht (vb stress), dan is er 1 oog dat geen visuele informatie meer doorgeeft, of slechts gedeeltelijk. De informatieverwerking gebeurt dan voornamelijk via het voorkeursoog. In het visueel onderzoek wordt nagegaan welk ons voorkeursoog is. Ofwel doen wij onze visuele informatie op een yange (rationele, mannelijke, concrete, intellectuele, detailgerichte, doelgerichte, prestatiegerichte …) manier op, ofwel op een yinne (gevoelsmatige, vrouwelijke, abstracte, intuïtieve, globaalgerichte, zijnsgerichte, ontvankelijk gerichte ….) manier op. Yin en Yang worden door visuele perceptietraining in harmonie gebracht.

Wanneer beide ogen in één team op gelijke niveau goed samenwerken, dan ben je in staat om in jouw kracht te blijven bij traumatische gebeurtenissen, stress, spanning, problemen …

Oogbewegingen : bij bepaalde mensen zijn deze houterig zijn of zelfs in bepaalde zones heel moeilijk en schokkend verlopen. Men heeft aangetoond dat wanneer we de ogen gericht bewegen tijdens het uitspreken van bevestigingen of overtuigingen, dat deze dieper inwerken en beter integreren in ons denken.

Scherpstellingsvaardigheden: deze oefeningen verhogen jouw begripsvermogen en jouw flexibiteit in je waarneming.

Ruimtelijke perceptieoefeningen maken je gevoelig voor visuele indrukken en veranderingen, maar tevens maken ze je sterk om de dingen in hun juiste verhouding te zien. Je merkt tevens het verschil tussen werkelijk waarnemen wat is en waarnemen vanuit een eigen visie of gekleurd waarnemen. Deze oefeningen maken je stress-bestendiger en je gaat alert en met aandacht waarnemen. Je merkt de dualiteit en je leert relaxed en efficiënt participeren met deze dualistische werkelijkheid.

Prisma-oefeningen: soms kom je in situaties terecht die jou compleet overhoop gooien. Je verliest jouw innerlijk evenwicht en wordt het moeilijk om terug jouw balans te hervinden. Deze oefeningen zorgen dat je krachtiger in je centrum staat en -indien je toch balans verliest- sneller je rustpunt herwint. Ze doen je tevens beseffen dat alles een reflectie is van één onzichtbare waarheid.

Kleurentherapie: het is ook aangetoond dat kleur en licht ons gedrag sterk kan beïnvloeden. Kleurentherapie wordt hier toegepast met behulp van kleurenfilters en volspectrumverlichting.

Deze oefeningen verbeteren niet enkel de ogen, maar helpen ook om beter en vlotter de visuele informatie te begrijpen en kunnen daarom ook heel positief werken bij concentratieproblemen.

VIJF MODULES

De oogoefeningen worden 5 modules gegeven:

1. Module oogontspanning

2. Module oogbewegingen

3. Module perifere waarneming

4. Module binoculariteit of eye teaming

5. Module driedimensionale perceptie