OpenMind242

Steffie Vandierendonck » Omgaan met oordeel

Het is niet jouw taak om me aardig te vinden; dat is mijn taak. Byron Katie

Oordelen en geoordeeld worden is een drukke bezigheid in onze maatschappij die voor veel stress zorgt zowel bij de gever als bij de ontvanger. De pester en de gepeste ondervinden beiden spanning van het pesten.

Leer om minder te oordelen en de dingen meer te laten zijn.

Mindfull zijn, observeren wat er is, en het laten zijn, zonder het goed of slecht te vinden, zonder oordeel brengt zoveel ontspanning. Dit is een levenshouding die je kan leren in elke les yoga, tai chi, relaxatie, meditatie,…

Hoe meer je anderen laat zijn, hoe minder oordeel naar jezelf zal toekomen. Zo binnen, zo buiten is één van de kosmische wetten.

UA-38038470-2