Burn-out

Burn out

Wikipedia geeft volgende beschrijving voor burn out. Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk. Burn-out toont drie verschijnselen: uitputting (een gevoel van extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel dat men minder goed presteert dan in het verleden het geval was, ook wel verminderd werkgerelateerd zelfvertrouwen).

Verondersteld wordt dat een burn-out kan ontstaan na langdurig te zijn blootgesteld aan een teveel aan stress op het werk . Een relaxatietherapeut kan je helpen om te leren ontspannen. Stress is geen probleem, zolang er telkens afgewisseld wordt met een stressvrije periode, waarbij de persoon weer in ontspanning komt. Het is pas als die stressvrije periode niet meer genomen wordt, dat de persoon in chronische stress terechtkomt.

Burn out hangt vaak samen met een gevoel van zinloosheid. Waarvoor doe ik het allemaal? Tijdens de burn out wordt vaak nagedacht over de carrière en dan vooral over het al dan niet zinvol zijn en zijn passie erin kunnen vinden. Mensen veranderen vaak van werk na een burn out. Een verandering naar iets zinvollers, een bijdrage aan de maatschappij, waar ze hun energie, hun hart en ziel kwijt kunnen. In Open Mind kan je begeleid worden naar meer zingeving in groep of privé.